Close menu

Koulutuspäivien ohjelma koostuu perjantain ekskursioista, lauantain luento- ja työpajaohjelmasta sekä iltajuhlasta. Ilmoittautumisen yhteydessä pääset valitsemaan, mihin työpajoihin ja ekskursioille haluat osallistua.

Lauantain ohjelma (MAOL ja GeoGebra)
Lauantain ohjelma (Yritystyöpajat)              
lltajuhla

Perjantain ohjelma

Ohjelmamuutokset:

 • Ekskursio tutustumaan puunjalostustekniikkaan on peruttu ilmoittautuneiden vähyyden vuoksi.
 • Rakennusteollisuus ry:n tarjoama vierailu insinööritoimisto Rambolliin on vaihdettu työmaavierailuksi kerrostalon rakennustyömaalle.
 • Ekskursio Helsingin yliopiston matematiikan laitokselle on peruttu ilmoittautuneiden vähyyden vuoksi.
 • Ekskursio Helsingin yliopiston kemian laitokselle on peruttu ilmoittautuneiden vähyyden vuoksi.
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
Tullilaboratorio
Tullilaboratorio
Tullilaboratorio
14:00 - 15:30

Tutustuminen teoriassa ja käytännössä Tullilaboratorion toimintaan ja luonnontieteiden käyttöön valvontatutkimuksissa. Osoite: Tekniikantie 13, Espoo

Osallistujamäärä max 50

Helsingin yliopisto, kemian laitos, PERUTTU
Helsingin yliopisto, kemian laitos, PERUTTU
PERUTTU Kemian laitos, Helsingin yliopisto
13:00 - 16:00

Kemian tiedekasvatuksen mahdollisuudet tutuksi Vierailun aikana on mahdollisuus tutustua Helsingin yliopiston kemian tiedekasvatukseen kemian osastolla. Miten uusin kemian tutkimus voidaan eri tavoin tuoda opetukseen? Pääset tutustumaan Kemianluokka Gadoliiniin ja sen mahdollisuuksiin kemian opetuksesi tukena.

Kemianluokka Gadolin: https://www.helsinki.fi/fi/tiedekasvatus/opettajille-ja-opetuksen-tueksi/opintokaynnit-ja-lainattavat-tarvikkeet/kemianluokka-gadolin

Osallistujamäärä max 30

Osoite:Physicum, Helsingin yliopisto, Gustaf Hällströmin katu 2, Helsinki

Helsingin yliopisto, fysiikan laitos
Helsingin yliopisto, fysiikan laitos
Fysiikan laitos, Helsingin yliopisto
13:00 - 16:00

Yliopistonlehtori Maija Nousiainen: Fysiikan opettajankoulutus ja fysiikan avoin opetuslaboratorio Fotoni – tavoitteet ja toiminta

Professori Ismo Koponen: Nykyfysiikan asema lukion opetussuunnitelmassa
Yliopistonlehtori Ari Hämäläinen: Didaktinen kokeellisuus fysiikan opetuksessa
Väitöskirjatutkija Karoliina Vuola: Modernin fysiikan kokeita Fotonissa
Päivän päättävään laboratorio-osuuteen maksimiosallistujamäärä on 20 henkilöä

Osoite: Physicum, Helsingin yliopisto, Gustaf Hällströmin katu 2, Helsinki

Helsingin yliopisto, matematiikan laitos
Helsingin yliopisto, matematiikan laitos
PERUTTU Matematiikan laitos, Helsingin yliopisto
13:00 - 16:00

Ekskursio peruttu.

Matematiikan osuudessa kerromme lyhyesti opettajankoulutuksesta Helsingin yliopiston matematiikan ja tilastotieteen osastolla sekä esittelemme tiedekasvatuksen toimintaa ja tarjontaa kouluille. Tämän lisäksi tarjolla on varsinainen matemaattinen osuus, joka sisältää sekä lyhyen esityksen ajankohtaisesta matematiikan tutkimuksesta että ongelmanratkaisun työpajan.

Osoite: Physicum, Gustaf Hällströmin katu 2, Helsinki

Työmaavierailu
Työmaavierailu
Työmaavierailu (Rakennusteollisuus ry)
12:00 - 15:00

Rakennusteollisuus järjestää MAOL-koulutuspäivien aikana ekskursion Tapiolan Feenix-kerrostalokorttelin rakennustyömaalle, jossa näemme runkovaiheen ja sisävalmistusvaiheen töitä sekä tutustumme rakennesuunnitteluun. Työmaavierailu kestää noin tunnin. Järjestämme meno-paluu kuljetuksen, työmaalle tarvittavat henkilösuojaimet ja tarjoamme lounaan. Maksimi osallistujamäärä on 25 henkilöä.
Järjestämme ekskursion, sillä olemme rakennusalalla kiitollisia tasokkaasta ja laadukkaasta matematiikan, fysiikan, kemian ja tietotekniikan opetustyöstänne!

Näemme, että teidän työnne kautta koululaiset ja opiskelijat saavat juuri niitä taitoja, joita Rakennusala tarvitsee. Pidämme opettamaanne matematiikkaa ja fysiikkaa portinvartija-aineina myös insinööritieteisiin.

Olemme, eri yhteyksissä, niin usein kuulleet rakennusalan opiskelijoiden toteavan, että matemaattisten aineiden opettajalla on ollut heidän jatko-opintovalintoihinsa suurempi vaikutus kuin perinteisellä opinto-ohjauksella.

Jotta näin hieno yhteytemme entisestään kehittyisi, voimme ekskursion myötä syventää keskinäistä vuorovaikutustamme.

Yhteistyöstä kiitollisena, Janne Suntio Rakennusteollisuus RT ry Eteläranta 10 00130 Helsinki janne.suntio@rakennusteollisuus.fi 050-4497559

CHEMARTS-laboratorio
CHEMARTS-laboratorio
PERUTTU Tutustuminen puunjalostustekniikkaan
14:00 - 15:30

PERUTTU Olette tervetulleita ja mielellämme esittelemme toimintaamme. Rakennuksessa on normaalien tutkimus- ja opetuslaboratorioiden lisäksi tutkimushalli, jossa sijaitsevat mm. CHEMARTS-laboratorio (CHEMARTS – Aalto University) ja Ioncell-pilotlaitteistot (Ioncell).

Osoite: Vuorimiehentie 1, 02150 Espoo

Lauantain ohjelma (MAOL ja GeoGebra)

MAOLin Koulutuspäivien osallistujat voivat osallistua lauantain Nordic and Baltic GeoGebra Conferencen luento-ohjelmaan, joka järjestetään samassa pihapiirissä PUU1-rakennuksessa. Konferenssin verkkosivut.

Lounasaika on klo 11.00-14.00.

Ohjelmamuutokset:

 • Kielellinen saavutettavuus, kielitietoisuus ja kielen oppiminen -ohjelma klo 12-12.45 peruttu
 • Ammatillinen koulutus ja FYKE-yhteistyö LUMA-tiedeluokkien kanssa -ohjelma klo 14-14.45 peruttu
 • Esittäjä vaihtunut Lukiomatematiikan taloussovelluksia -luennossa klo 11-11.45, uusi esittäjä Jarkko Kettunen
 • Studentprovet i fysik -ohjelma klo 15-15.45 peruttu
 • Delfoi-menetelmällä dataa lukion humanistisissa aineissa -ohjelma klo 13-13.45 peruttu
 • GeoGebra-ohjelma klo 15-15.45, Freyja Hreinsdóttirin Usefulness of NGGN’s conferences on peruuntunut ja tilalla Thomas Lingefjärdin Mathematics and Statistics with GeoGebra, Python, and WolframAlpha.
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
Auditorio
Auditorio
Avajaiset, Aalto-sali Otakaari 1, Espooklo 9.00-9.30

Avajaisten ohjelma:

Koulutuspäivien projektipäällikkö Esa Ruotsalaisen tervetulotoivotus

MAOL ry:n puheenjohtaja Tarja Ylivuoren tervehdys

Espoon kaupungin tervehdys

Vuoden matemaattisten aineiden opettajan palkitseminen


Avajaiset pidetään Aalto-salissa, Otakaari 1, Espoo

Matematiikan ylioppilaskirjoitukset
10:00 - 10:45

Kerron matematiikan ylioppilaskirjoituksista, kerron viime aikojen tehtävistä, erityisesti tehtävistä, jotka ovat menneet erityisen hyvin tai heikosti tai joissa osaaminen on ollut yllättävää. Lisäksi kerron matematiikan kokeen rakennemuutoksesta.

Anne-Maria Ernvall-Hytönen, apulaisprofessori, Helsingin yliopisto

Tekoälyn taikaa
11:00 - 11:45

Tekoäly on ottanut aimo harppauksia viime vuosina. Paitsi että se osaa ajaa autoa ja pelata shakkia, siltä sujuu myös luova kirjoittaminen ja kuvallinen unelmointi. Esitelmä sisältää vuorovaikutteisia näytteitä kahdesta jälkimmäisestä. Tekoälyn kykyjen hämmästelyn lisäksi kurkistamme sen oppimisen yksityiskohtiin, jotka koostuvat usein alakoulun matematiikasta. Muodostetaan yksinkertaisin mahdollinen laskennallinen hermoverkkomalli ja katsotaan yksityiskohtia myöten, miten se onnistuu oppimaan eri vuodenaikojen erot säätilamittausten perusteella. Esitelmän oheismateriaali soveltuu koulujen matematiikkakerhoihin tai tunneille oheismateriaaliksi. Aiheeseen voi tutustua jo etukäteen Samun tiedekanavalla YouTubessa aloittamalla vaikka tästä videosta: https://www.youtube.com/watch?v=EY7yy1BKhnw

Samuli Siltanen, professori, Helsingin yliopisto

Kemikaaliturvallisuus koulussa
12:00 - 12:45

Kemikaalilainsäädännöstä ja sen muutoksista työturvallisuuden näkökulmasta koulussa.

Ari Myllyviita, FM, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu

yläkoulu, lukio

Future of GeoGebra
13:00 - 13:45

Keytopic by Markus Hohenwarter:
Markus Hohenwarter studied mathematics and computer science at the University of Salzburg in Austria. As part of his master's thesis he designed and implemented the dynamic mathematics software GeoGebra. After his PhD in mathematics education he spent three years at universities in Florida where he was working in projects with middle and high school teachers. In 2010, he joined Johannes Kepler University Linz in Austria where he is now leading the department of mathematics education. In 2013, he received an honorary doctorate in Argentina for his work on GeoGebra. In his talk Markus Hohenwarter will talk about the future of GeoGebra.

Arviointi matematiikan osaamisesta, Karvi
14:00 - 14:45

Esityksessä tarkastellaan viimeisimmän kansallisen matematiikan oppimistulosarvioinnin perusteella matematiikan osaamista ja sen muutosta 9. luokan oppilailla. Aiempien aineistojen perusteella kuvataan myös matematiikan osaamisen muutosta 3. luokalta toisen asteen loppuun.

Jari Metsämuuronen, dosentti, KT, Karvi

Yhteisten tutkinnon osien uusi arviointikriteeristö
15:00 - 15:45

Kaikille yhteisille tutkinnon osille yhteisen arviointikriteeristön käyttöönotto; mikä muuttuu ja mikä ei?

Tuija Artama, KM, opetusneuvos, Opetushallitus

"Kunpa ne osais edes kertotaulun!"
15:00 - 15:45

Miksi kertotaulun takominen oppilaiden päihin ei aina onnistu? Eihän tuon pitäisi kuulostaa mahdottomalta tavoitteelta, sitkeää harjoittelua vain! Tai voihan oppilaalle aina antaa kertolaskutaulukon. Työpajassa tutustutaan siihen, miten lukujen käsittelytaito kehittyy ja annetaan joitakin suuntaviivoja ja käytännön keinoja, miten voidaan auttaa oppilasta niin, että kertolaskustakin voisi lopulta selvitä omin avuin.

Anni Lampinen, KM, toiminnanjohtaja, Varga-Neményi ry

kaikki kouluasteet / matematiikka

Meri (lk 229)
Meri (lk 229)
Taulukkolaskennasta apua, oppia ja iloa matikkaan
10:00 - 10:45

TTaulukkolaskentaa voidaan hyödyntää monin tavoin matematiikan oppimisessa ja monessakin asiassa -- myös tavoilla, jotka todennäköisesti ovat uusia ja voivat yllättää.

Vuorovaikutteiset taulukkolaskentapohjaiset sovellukset mm. vapauttavat opettajan resurssia, tarjoavat mahdollisuuksia oppilaiden tai opiskelijoiden omien tehtävien tekemiseen -- ja voivat olla hauskoja.

Taulukkolaskennan avulla voidaan myös esimerkiksi simuloida ja hahmotella eri asioita, samalla koodauksen ensiaskeleita ottaen.

Sen käyttö voi toimia myös integroivana alustana esimerkiksi eri aineiden kesken. Taulukkolaskennan renessanssi koittaa...?

Oma asiansa on taulukkolaskennan renessanssi, se että asioita yleensä lähdetään hahmottelemaan, laskemaan, simuloimaan jne. taulukkolaskennan avulla.

Tero Kärkkäinen, matemaattisten aineiden lehtori, Stadin AO

kaikki kouluasteet / matematiikka ja tietotekniikka

LOUNAS
11:00 - 12:00

Matematiikka / Mission possible – koepaketti
12:00 - 12:45

Pajassa kerrotaan MAOL:n jäsenille suunnatun matematiikan yläkoulun tehtäväpaketista. Lisäksi demonstroidaan matematiikan tehtävien tekemistä ohjelmilla: Word, Inkscape, Geogebra. Voit ottaa oman kannettavan mukaan, jossa pääsy yllä mainittuihin ohjelmiin.

Tuomo Riekkinen, FM / Lehtori / Pyhäselän koulu, Joensuu

yläkoulu / matematiikka, tietotekniikka

Abitin Bertta-editori
13:00 - 13:45

Työpajassa esitellään käytännön esimerkkejä Abitti-kokeiden laatimisesta Bertta-editorilla.

Riitta Salmenoja, matematiikan ja fysiikan lehtori, Lappeenrannan Lyseon
lukio

lukio / matematiikka, fysiikka, kemia

Tietotekniikan punainen lanka
14:00 - 14:45

Mitä oppilaiden ja opettajien pitäisi osata tietotekniikasta? Miksi sen opettaminen omana oppiaineena olisi tärkeää? Pajassa etsitään esimerkkien avulla tietotekniikan punaista lankaa. Samalla julkaistaan ja esitellään MAOLin tekemää opetusmateriaalia aiheesta.

Tuomo Riekkinen, FM / lehtori / Pyhäselän koulu, Joensuu

yläkoulu / matematiikka, tietotekniikka

Yhteisten tutkinnon osien uusi arviointikriteeristö
15:00 - 15:45

Kaikille yhteisille tutkinnon osille yhteisen arviointikriteeristön käyttöönotto; mikä muuttuu ja mikä ei?

Tuija Artama, opetusneuvos, Opetushallitus

ammattiopisto

Salmi (lk 309)
Salmi (lk 309)
Oppimisen ja koulutuksen digitalisaatio, muutokset opettajan työhön
10:00 - 10:45

Miten oppimisen ja koulutuksen digitalisaatio muuttaa opettajan työtä? Miten digitalisaatiota on ohjattu ja miten sitä tulisi ohjata? Mitä mm. voimme ammentaa korona-ajan kokemuksista? Ilmiötä tarkastellaan mm. OAJ:n kyselyiden tulosten valossa.

Jaakko Salo, Koulutuspolitiikan päällikkö, OAJ

kaikki kouluasteet

Kemian ylioppilaskokeen ajankohtaiskatsaus suomi/ruotsi
11:00 - 11:45

Luennolla käydään läpi havaintoja kevään 2022 kemian ylioppilaskokeesta sekä tarkastellaan muita ajankohtaisia näkökohtia kemian ylioppilaskokeeseen liittyen.

Luentomateriaali on osin sekä suomeksi että ruotsiksi. Luento pidetään pääasiassa suomen kielellä.

I föreläsningen diskuteras observationer från studentprovet i kemi våren 2022 samt övriga aktuella aspekter gällande studentprovet i kemi.

Föreläsningsmaterialet är delvis på finska och svenska. Föreläsningen går i huvudsak på finska.

Stefan Taubert, FT, Helsingin yliopisto

Formatiivisen arvioinnin tehtäviä ja toteutustapoja
12:00 - 12:45

Työpajassa käsitellään opimista tukevan arvioinnin ja sen perusteella annettavan palautteen tehtäviä ja toteutustapoja opettajan ja oppilaan näkökulmista.

Najat Ouakrim-Soivio, Kasvatustieteen dosentti (KT, FL)

ala- ja yläkoulu sekä lukio / fysiikka, kemia ja matematiikka

PERUTTU Delfoi-menetelmällä dataa lukion humanistisissa aineissa
13:00 - 13:45

PERUTTU. Otavian Nettilukion ja Otavan Opiston Aikuislukion Ketukopteri-hankkeessa tutkitaan lukiolaisten ilmastotunteita tulevaisuuksien tutkimuksen Delfoi-menetelmällä. Anonyymi digitaalinen Delfoi tuottaa sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista aineistoa, jota hyödynnetään lukion opintojaksoilla. Samalla opetellaan tutkimusdatan käsittelyä. Oppiaineista ovat mukana psykologia, filosofia ja elämänkatsomustieto.

Anne Rongas, Kehityspäällikkö, Otavia
Lauri Ylä-Jussila, kansanopiston opettaja,

lukio

Arduino-paketti yläkouluun ja lukioon
14:00 - 14:45

Aloittelijoista alkaen suomenkielinen Arduino-materiaali perustuen Arduino Starter kitin komponenetteihin! Paketti on kehitetty LUMA-keskus Suomen ja kehittäjäkoulujen kanssa yhteistyössä, perustuen kouluilta tulleisiin toiveisiin. Paketin avulla opetellaan käyttämään koekytkentälevyä, kytkemään vastuksia, LEDejä sekä käyttämään niin lämpö-, valo- kuin kaltevuusanturia sekä LCD-näyttöä. Lisäksi paketti sisältää koodivinkkejä, mallikoodin jokaiseen työhön ja soveltavia koodaustehtäviä rakentelun jälkeen.

Työpajassa päästään myös testaamaan rakentelua paketin ohjeiden avulla.

Heli Virtanen, DI, FM (matematiikan ja fysiikan opettaja), Summamutikan koordinaattori ja tiedekasvatuksen kehittäjä, Helsingin yliopisto

ala- ja yläkoulu, ammattiopisto ja lukio / matematiikka

Iloa ja osaamista puristusvoimasta ja hyppykorkeudesta
15:00 - 15:45

Työpajassa esitellään toiminnalliset ja oppiainerajat ylittävät oppimiskokonaisuudet, joissa tutkitaan hyppykorkeuden ja puristusvoiman kautta mm. fysiikan suureita, niiden riippuvuuksia sekä kuvaajia. Kokonaisuuksissa korostuu fysiikan sisältöjen lisäksi terveys ja hyvinvointi. Kyseisiä oppimiskokonaisuuksia on käytetty Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskuksella vuodesta 2015 ja ne ovat todettu toimiviksi useiden erilaisten ryhmien kanssa.

Saana Kinnunen, FM, Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus

yläkoulu / fysiikka

Laguuni (lk 217)
Laguuni (lk 217)
Fysiikan opetuksen sirpaleiden liimaamista
10:00 - 10:45

Opetussuunnitelmassa fysiikka ei muodosta johdonmukaista kokonaisuutta, ja moderni fysiikka lähes sivuutetaan. Miten asian voisi korjata?

Syksy Räsänen, kosmologi, Helsingin yliopisto

yläkoulu / lukio, fysiikka

Lukiomatematiikan taloussovelluksia
11:00 - 11:45

Käytännön esimerkit matematiikan opetuksessa otetaan usein luonnontieteistä. Työpajassa keskustellaan matematiikan soveltamisesta taloustieteeseen ja ratkotaan muutama esimerkki.

Jarkko Kettunen, Päivölän opiston matematiikan linja

lukio / matematiikka.

MAA11 - ohjelmointi ja algoritmit lukiossa
12:00 - 12:45

Luento antaa ideoita ohjelmoinnin ja algoritmien opettamiseen lukiossa pitkän matematiikan moduulin MAA11 yhteydessä. Luento näyttää esimerkkejä siitä, mitä uusia mahdollisuuksia ohjelmointi tuo lukion matematiikan opetukseen.

Antti Laaksonen, tietojenkäsittelytieteen yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

lukio / tietotekniikka, matematiikka

Pakopelit matematiikassa
13:00 - 13:45

Pakopelit ovat kiinnostava ja hauska tapa oppia matematiikkaa. Pelien ratkominen vaatii hoksottomia ja loogista päättelykykyä sekä kehittää ongelmanratkaisutaitoja. Työpajassa saadaan ideoita ja vinkkejä oman pelin luomiseen ja toteuttamiseen.

Maarit Savolainen, FM, Vuoden 2022 matemaattisten aineiden opettaja

ala- ja yläkoulu, ammattiopisto ja lukio / matematiikka

Ilmastonmuutoksen tutkiminen lämpökameralla opetuslaboratorio Fotonissa
14:00 - 14:45

Lämpösäteily ja ilmastonmuutos -työ on suunnattu erityisesti yläkouluun ja se soveltuu myös lukioon.

Karoliina Vuola, FM, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto

yläkoulu ja lukio / fysiikka

Pythonia pelillisesti
15:00 - 15:45

Miten Pythonia voisi oppia hauskasti ja helposti? Entä kuinka hyödyntää pelillisyyttä ohjelmoinnin opetuksessa?

Työpajassa kurkistetaan Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen LUMA-tiedeluokka Linkissä kehitetyn ja yläkoululaisille suunnatun Tie koodariksi -kurssin tehtäviin sekä saadaan ideoita ohjelmoinnin alkeiden opettamiseen Pythonilla. Kurssi julkaistaan vuoden 2023 alkupuolella.

Veera Lupunen, Aineenopettaja, yhteistyökoordinaattori, LUMA-tiedeluokka Linkki

yläkoulu / tietotekniikka

Rannikko (lk 315)
Rannikko (lk 315)
LOUNAS
10:00 - 10:45

Tutustu MAOLin mentoritoimintaan
10:00 - 10:45

MAOL ry:n puheenjohtaja Tarja Ylivuori esittelee MAOLin mentoritoimintaa. Vuonna 2020 alkaneen mentoritoiminnan tarkoituksena on tukea erityisesti uran alkuvaiheessa olevia opettajia ja vahvistaa työuraansa aloittelevan ammattilaisen osaamista sekä sitoutumista työhönsä ja työyhteisöönsä. Voit esittää kysymyksiä mentoritoiminnasta tai kertoa omista kokemuksistasi. Tervetuloa keskustelemaan!

Ben Orlin: Huonoista piirroksista ja tarinallisuudesta intoa matematiikkaan
11:00 - 11:45

Ben Orlin is math teacher from US and has written the books Math With Bad Drawings and Change is the Only Constant. In his own words he ”loves mathematics and can’t draw”. In his books Orlin uses jokes and stick figure drawings to demonstrate mathematical thinking and ideas. You can check out some of his work from https://mathwithbaddrawings.com/authors-choice/ The lecture is sponsored by Terra Cognita Inc.

Ben Orlin on yhdysvaltalainen matematiikanopettaja, joka on kirjoittanut kirjat Matematiikkaa huonoin piirroksin ja Muutos on ainoa vakio (ilmestyy syksyllä 2022). Omien sanojensa mukaan hän ”rakastaa matematiikkaa eikä osaa piirtää.” Kirjoissaan Ben havainnollistaa vitsein ja piirroksin matemaattista ajattelua ja avaa taidokkaasti syvällisiä matemaattisia ajattelutapoja. Orlinin piirroksiin voi tutustua myös osoitteessa https://mathwithbaddrawings.com/authors-choice/

Luennoitsijan sponsoroi Terra Cognita Oy

Työpaja on englanninkielinen

PERUTTU Kielellinen saavutettavuus, kielitietoisuus ja kielen oppiminen
12:00 - 12:45

PERUTTU Mikä on kielen rooli saavutettavuuden parantamisessa? Miten saavutettavuus liittyy kielen oppimiseen? Miten kielitaito kehittyy ja miten kieli opitaan? Miksi kielenoppija tarvitsee kielellisesti saavutettavia materiaaleja?

Viivi Heikura, FM

kaikki kouluasteet ja aineet

Summamutikka-tiedeluokan esittely
13:00 - 13:45

Summamutikka-tiedeluokan esittely Summamutikka on matematiikan tiedeluokka, joka toimii Helsingin yliopistolla ja on osa LUMA-verkostoa. Työpajassa päästään tutustumaan Summamutikan tarjoamaan toimintaan ja materiaaleihin.

Heli Virtanen, DI, FM (matematiikan ja fysiikan opettaja), Summamutikan koordinaattori ja tiedekasvatuksen kehittäjä, Helsingin yliopisto

ala- ja yläkoulu, ammattiopisto, lukio / matematiikka

AI vadå?
14:00 - 14:45

Vad är AI? Under den här sessionen diskuterar vi AI och dess betydelse för vår nutid och framtid. Du får ta del av konkreta exempel och även själv testa en programmeringsövning som visar på den betydelse bra data har för AI-lösningar i praktiken.

Linda Mannila, Forskare och företagare, Linköpings universitet och Digismart
Tanja Häkli, FM, Gymnasiet Lärkan

yläkoulu, lukio / matematiikka, tietotekniikka

PERUTTU Studentprovet i fysik
15:00 - 15:45

PERUTTU Studentprovet i fysik
Föreläsningen behandlar aktuella iakttagelser från vårens och hösten studentprov i fysik. Språket är i huvudsak svenska men frågor och diskussion kan vid behov även gå på finska.

Luento käsittelee ajankohtaisia havaintoja kevään ja syksyn fysiikan ylioppilaskokeista. Kieli on pääosin ruotsi, mutta kysymykset ja keskustelu voidaan tarvittaessa käydä myös suomeksi.

Kristoffer Meinander, Aalto-universitetet

Aalto Junior
Kemistintie 1B
Aalto Junior
Kemistintie 1B
Escape room i kemi
10:00 - 10:45

Välkommen att testa Escape rooms i kemi! Vi bekantar oss med ett par färdiga Escape rooms och diskuterar hur man kan använda dem i undervisningen i kemi för åk 7-9 och gymnasiet. För dig med erfarenhet av Escape Rooms visar vi hur man kan skapa egna. Ta gärna med en dator.

Anna Pomoell, Lektor i matematiska ämnen, Kyrkslätts gymnasium
Tanja Häkli, FM, Gymnasiet Lärkan

ammattiopisto, lukio / kemia, yläkoulu

Toiminnalliset opintokäynnit ja korkeakouluyhteistyö
11:00 - 11:45

Työpajassa kuullaan korkeakouluyhteistyön eri muodoista ja keskustellaan mielekkäistä toteutustavoista. Esimerkkeinä otetaan esille Aalto-yliopisto Junior, sen toimintaympäristö ja opintokäynnit. Lapsille ja nuorille suunnattu toiminta on osa Aalto-yliopiston elämänlaajuisen oppimisen strategiaa. Tule yhdessä pohtimaan mikä yhteistyön muodoista sopisi sinun opetukseesi. Työpajan lopuksi on hands-on osuus Junior Labin sisällöistä.

Veli-Matti Ikävalko, FT, Aalto-yliopisto Junior

Kaikki kouluasteet ja aineet sekä Taide ja muotoilu, Talous ja yrittäjyys, Teknologia

LOUNAS
12:00 - 13:00

LOUNAS
13:00 - 14:00

PERUTTU Ammatillinen koulutus ja FYKE-yhteistyö LUMA-tiedeluokkien kanssa
14:00 - 14:45

PERUTTU Opintokäyntejä tutkimuslaboratorioihin ja yrityksiin? Uusia kokeellisia työohjeita kemian ja fysiikan opetuksen tueksi? Tule kuulemaan ja keskustelemaan Helsingin yliopiston tarjoamista yhteistyömahdollisuuksista. Tilaisuus on suunnattu kaikille matemaattis-luonnontieteellisiä aineita ja aloja opettaville ammatillisille opettajille.

Emmi Vuorio, tiedekasvatuksen kehittäjä, Helsingin yliopisto
Oona Kiviluoto, projektisuunnittelija, LUMA-keskus Suomi
Reija Pesonen, koordinaattori, Kemianluokka Gadolin

ammattiopisto / fysiikka ja kemia

Kohti vihreämpää ja turvallisempaa kokeellista kemiaa
15:00 - 15:45

Tervetuloa tutustumaan kokeelliseen kemian opetukseen soveltuviin helppoihin sekä turvallisiin kemian laboratoriotöihin ja demonstraatioihin, joissa on otettu huomioon vihreän kemian näkökulma. Työpaja soveltuu sekä lukion että peruskoulun opettajille.

Anu Penttilä, Otaniemen lukio
Marika Suutarinen, Olarin koulu

GeoGebra 1
Puu1
GeoGebra 1
Puu1
The Jar of Sarepta - Engaging curriculum related problems, profiting from the use of digital tools
10:00 - 10:45
Workshop by Hals Sigbjorn

Workshop by Hals Sigbjorn:
In this workshop, we will start with a "hands on" activity that can be used in the classroom at different age levels. The activity will illustrate the essence of a rich problem, which we finally will try to find a general solution to, working in small groups. We will also be introduced to examples of short Python code, which may give us a solution to the problem, given any starting number, based on the computational thinking done in the groups.

The problem we start with, is just one example of engaging curriculum related problems, profiting from the use of digital tools. In this workshop the participants will get a link to "The Jar of Sarepta", which is a GeoGebra book with a collection of such problems.

You will also get access to two GeoGebra books with interactive courses in Python programming. One is based on the Norwegian math curriculum for secondary school (grade 8 - 10), and the other one is made for upper secondary school (grade 11 - 13). Each chapter in these interactive courses is composed of short instructional films, a quiz to test the understanding of the content in the films, a programming exercise where the students are supposed to change a part of the code, and finally an empty programming window (embedded Trinket), where the student is asked to make a code from scratch This is based on the recommendation CCC (Copy, Change Create) for suitable progress in programming.

Silent video tasks
11:00 - 11:45

Keytopic by Bjarnheiður (Bea) Kristinsdóttir:

The original idea of silent video tasks came up in a brain-storming session at the Nordic and Baltic GeoGebra Conference in Copenhagen in Denmark in 2013. In this plenary talk, I will present results from my doctoral research study on the design and development of silent video tasks and explain why they might be a helpful tool for formative assessment. Collaboration with seven mathematics teachers in six Icelandic upper secondary schools was a key to identify the opportunities and challenges that arose from the use of silent video tasks in the mathematics classroom.

Silent videos are short silent animated video clips that focus on one mathematical topic each. To implement them in the mathematics classroom, the teacher presents a silent video to the whole class and asks students in pairs to prepare and record their voice-over to the video. On the basis of students' recorded responses to the task, the teacher leads a whole group discussion with the aim to deepen and widen students' understanding of the mathematical topic presented in the video.

The idea of silent video tasks is grounded in social constructivist theories. It is considered important that interaction happens between teacher and learners and among learners themselves, who work together (support each other) toward richer understanding of mathematical content. The learner is seen as an active participant in the teaching and learning process and in the case of silent video tasks, learners get an opportunity to become aware of their own and their peers' current ways of describing or explaining mathematical phenomena.

LOUNAS/LUNCH
12:00 - 13:00

Fysiikan demoshow
13:00 - 13:45

Luennolla esitellään eri fysiikan aihealueisiin liittyviä fysiikan demoja

Kalle Vähä-Heikkilä, fysiikan lehtori
Akseli Siekkinen, fysiikan, kemian ja IB-kemian opettaja
Jaakko Lamminpää, fysiikan lehtori

kaikki kouluasteet / fysiikka

GeoGebra as a programming language
14:00 - 14:45

Workshop by Bo Kristensen:

GeoGebra can be used as a simple programming language making it possible to design and produce interactive applets for others to use. Using GeoGebra, you take advantage of the comprehensive box of math tools right at your hand, and you work in the borderland between the math tools and the commands and logic of other programming languages.

In this workshop you will see and try different approaches to designing interactive applets, and we will discuss the learning potentials and pedagogics of mathematical concepts offered by introducing programming in your classroom.

We will go through a progression from designing simple geometrical objects and defining them from sliders and other input objects to meet certain criteria. Next step is designing tools for different geometric constructions. Last step is designing applets with user interfaces like buttons, pictures, etc.

The course is with a lot of hands-on and working in GeoGebra. The examples have been used from 4th grade to teacher training.

To be able to participate you will need some knowledge of GeoGebra and be able to construct things and use basic tools for geometrical construction.

Mathematics and Statistics with GeoGebra, Python, and WolframAlpha & GeoGebra and Open Middle Exercises: A Powerful Way to Engage and Assess Students
15:00 - 15:45

Thomas Lingefjärd:
Mathematics and Statistics with GeoGebra, Python, and WolframAlpha

They are no equality between these programs in any way. GeoGebra is best on some programming issues, while Python is best on other programming issues. WolframAlpha is best on some programming. I will focus my talk about the major differences between GeoGebra, Python and WolframAlpha. Since all the three programs seems to be continuously developing, what I will discuss is probably something we will see be developing in the future.

Tim Brzezinski:
GeoGebra and Open Middle Exercises: A Powerful Way to Engage and Assess Students

Open Middle exercises serve as powerful means to engage students in higher-level thinking while naturally providing teachers opportunities to effectively assess students' knowledge of concepts. Here, we will experience how GeoGebra can empower teachers to engage and assess all students (regardless of location) via Open Middle exercises. In this session, we will interact with Open Middle exercises that provide students with opportunities to creatively demonstrate their understanding of mathematics concepts from a wide variety of curricula.

GeoGebra 2
Puu2
GeoGebra 2
Puu2
Jackknife resampling - Estimating errors in fitted parameters
10:00 - 10:45

Talk by Jonas Hall:

When students fit functions to experimental data, GeoGebra will swiftly produce values for the parameters of the model using least sqare methods. GeoGebra will NOT, however, give you estimates of the errors of these parameters automatically. The jackknife resampling method allows students to find these values themselves. The method consists of removing one data point at a time from the data set and redoing the fitting. This will produce one value of each parameter per data point, after which you can use the standard deviations of the parameters as an estimate of the errors in them. This method is perhaps somewhat statistically simplistic but it allows high school students to work with parameter error estimates and writing confidence intervals for the fitted parameters in e.g. a physics experiment.

In this short talk, I will show how the method is performed in Geogebra. I will also supply GeoGebra files for you to study at your leisure, and I will contrast this method in GeoGebra with doing the same in Python and also with using the scipy library in Python to find error estimates from the covariance matrix produced from the fitting algorithm there.

Digital tools at the mathematics exams in Norway &Paper folding with GeoGebra
14:00 - 14:45

Arne Amdal: Digital tools at the mathematics exams in Norway

Norway got a new curriculum in 2020. There is a tendency towards more problem solving and exploring. This tendency is reflected in the national exams as well.

In this short talk I will give examples of tasks that recently have been given at exams. In the exams the pupils are allowed to use digital tools, GeoGebra included.


Tiina Kraav,
Maarja Peinar-Järve and
Maarja Sõrmus
Paper folding with GeoGebra
The Estonian national curriculum foresees the continuous integration of mathematics with the use of ICT tools. At the same time, it pays little attention to hands-on activities, which also play an important role in effective learning. Paper folding is seen as an active learning method in mathematics, which contributes to the development of spatial abilities, as well as to a better understanding of mathematical concepts and different learning experiences. The use of paper folding helps to integrate mathematics with art, design and technology. The presentation will show how GeoGebra and paper folding can be integrated. A folding-based GeoGebra tutorials has been created to teach, consolidate and recall concepts and mathematical relationships, especially in plane geometry.

More attention should be paid to combining paper folding and GeoGebra, as this is not yet a widespread educational practice.

Teaching mathematics through paper folding may not be suitable for all teachers as it requires a lot of preparation time and practice. Using GeoGebra can make it easier to integrate paper folding into mathematics lessons and therefore make teaching and learning mathematics more various and enjoyable.

Introduction: Building thinking classrooms &Try it out: Introduction: Building thinking classrooms
15:00 - 15:45

Bjarnheiður (Bea) Kristinsdóttir:
Introduction: Building thinking classrooms

Bea is a doctoral student in mathematics education at the University of Iceland. She has 7 years of teaching experience in upper secondary school. Her topics of interest include task design, use of technology in teaching, formative assessment, building thinking classroom practices, and equity & access in mathematics education.

Students might be active: taking notes, answering questions, filling in worksheets, and starting on their homework. Busy all the time, sure, but are they thinking? And if they are thinking, then is it the kind of thinking that we know students need to do to continue to be successful in mathematics in future grades?

In this short talk I will introduce some of the 14 practices that Peter Liljedahl's research group found to be fundamental in building a thinking classroom - a classroom where thinking is expected and valued - and share some experiences from my own classroom.

Lauantain ohjelma (Yritystyöpajat)

Ohjelmamuutokset

 • Casion työpaja Lukion matematiikka – kuinka laadin siistin vastauksen ClassPad Managerilla? järjestetäänkin klo 13-13.45, ei klo 15.00-15.45.
 • uusi työpaja (lisätty 9.9.2022): KE1–2-opintokokonaisuuden toteutus kokeellisten töiden avulla, Edita Publishing Oy
 • uusi työpaja (lisätty 9.9.2022): Experimental kits to physics, Praktikal and e-Oppi Oy
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
Otava, Casio (Majakka)
Otava, Casio (Majakka)
Avajaiset, Aalto-sali Otakaari 1, Espoo klo 9.00-9.30
09:00 - 09:30

Avajaisten ohjelma:

Koulutuspäivien projektipäällikkö Esa Ruotsalainen tervetulotoivotus

MAOL ry:n puheenjohtaja Tarja Ylivuoren tervehdys

Espoon kaupungin tervehdys

Vuoden matemaattisten aineiden opettajan palkitseminen

Ääretön-työpaja: Miten GeoGebraa käsitellään Otavan uudessa Ääretön-sarjassa? Otava
10:00 - 10:45

Miten GeoGebraa käsitellään Otavan uudessa Ääretön-sarjassa?

LOUNAS JA NÄYTTELYIHIN TUTUSTUMISTA
11:00 - 11:45

Yläkoululle ideoita, Casio
12:00 - 12:45

Peruskäytöltään ilmaisen ClassPad.netin käyttö yläkoulussa – vinkkejä koulutyöhön. ClassPad.netin avulla havainnollistat nopeasti keskeiset yläkoulun matematiikan osa-alueet. Osallistuaksesi aktiivisesti tarvitset oman läppärin, seurata voi ilmankin. Tutustu etukäteen osoitteessa https://classpad.net
https://classpad.net

Lukion matematiikka – kuinka laadin siistin vastauksen ClassPad Managerilla? Casio
13:00 - 13:45

Lukion matematiikka – kuinka laadin siistin vastauksen ClassPad Managerilla? Työpajassa neuvotaan selkeän ja loogisen vastauksen laatiminen eActivity-sovelluksessa. Lisäksi perehdytään tiedoston tallentamiseen ja jakamiseen ClassPad Managerissa. Lataa ennakkoon sovellus osoitteesta https://edu.casio.com > suomi > Software/App. Kokeiluajan päätyttyä opettajat saavat ilmaisen 3 vuoden lisenssin lähettämällä pyynnön osoitteeseen tuki@casio.de

Vipu-työpaja: Miten Otavan Vipu-sarja tukee kokeellisuutta? Otava
14:00 - 14:45

Miten Otavan Vipu-sarja tukee kokeellisuutta?

Studeo Oy, Sanoma Pro Oy
(Järvi)
Studeo Oy, Sanoma Pro Oy
(Järvi)
Ohjelmointi pitkässä matematiikassa, Studeo Oy
10:00 - 10:45

Mitä minun tulee tietää ohjelmoinnista ennen MAA11 opintojakson opettamista ja arvioimista? Kuinka syvälle ohjelmoinnissa mennään MAA11 materiaalissa? Miten yhdistetään luontevasti ohjelmointi algoritmeihin ja lukuteoriaan? Pajan vetää Studeon oppikirjailija ja Espoon yhteislyseon matematiikan ja tietotekniikan lehtori Tom Gladh, joka on ollut tuomassa eettisen hakkeroinnin opetusta Espoon toisen asteen opiskelijoille. Tervetuloa pajaan keskustelemaan ohjelmoinnin asettamista haasteista ja ratkaisuista. Ota oma laite mukaan, jos haluat kokeilla selaimessa ohjelmointia esimerkiksi Abitin ohjelmointiympäristössä.

LOUNAS JA NÄYTTELYIHIN TUTUSTUMISTA
11:00 - 11:45

Eriyttäminen yläkoulun luonnontieteissä, Studeo Oy
12:00 - 12:45

Tule tutustumaan Studeon digitaalisen materiaalin hyötyihin ja mahdollisuuksiin yläkoulun fysiikan ja kemian opetuksessa. Työpajassa pohditaan, miten Studeon oppimateriaali tukee käsitteenmuodostumista ja uusien käsitteiden oppimista sekä kokeellisuutta fysiikassa ja kemiassa. Kuulet myös, miten alusta ja oppimateriaali auttaa opettajaa ottamaan huomioon esimerkiksi tukea tarvitsevat ja S2-oppilaat. Työpajan vetää Studeon uudistuneen Kemia 7 oppimateriaalin oppikirjailija Tuula Havonen.

Toiminnallisilla tehtävillä ja monipuolisella digiaineistolla vaihtelua lukion kemiaan, Sanoma Pro Oy
13:00 - 13:45

Työpajassa pääset kokeilemaan Sidos-sarjan toiminnallisia tehtäviä, kuten pakopeliä, väitekortteja ja itsetehtyä kolorimetriä. Tutustumme myös Sidos-sarjan animaatioihin, jotka vievät sinut muun muassa DNA-molekyylin sisälle.

lukio / kemia

Lukion talousmatematiikka - yhdessä vai erikseen? Studeo Oy
14:00 - 14:45

Tule tutustumaan, miten Studeon talousmatematiikan oppimateriaalit MAB6, MAB7 ja MAA9 mahdollistavat opiskelun erillisissä lyhyen ja pitkän matematiikan ryhmissä sekä pitkän ja lyhyen matematiikan yhdistetyissä ryhmissä. Tarjolla on vinkkejä eriyttämiseen, arviointiin ja aiheiden työelämään kytkemiseen. Pajan vetävät Studeon matematiikan oppikirjailijat ja kustannustoimittajat Jessica Salminen-Saari ja Lea Linna.

SchoolStore.fi (Niemi)
SchoolStore.fi (Niemi)
TI-Nspire & aloittelijoille, Schoolstore.fi
10:00 - 10:45

Tämä työpaja on sopiva aloitus, mikäli et ole aiemmin vieraillut työpajoissamme tai et ole käyttänyt TI-Nspire -ohjelmistoa tietokoneella. Työpajassa tutustutaan ohjelmiston käyttöliittymään, matemaattisen tekstin kirjoittamiseen, CAS-komentojen suorittamiseen ja automaattiseen yksikköjärjestelmään.

lukio

TI-Nspire & Tips and Tricks, SchoolStore.fi
11:00 - 11:45

Työpajassa tarjolla erilaisia niksejä, jotka jää usein huomaamatta kokeneimmiltakin käyttäjiltä.

lukio

LOUNAS
12:00 - 12:45

TI-Nspire & Widget -piirtotyökalut (FyKeMa), SchoolStore.fi
12:00 - 12:45

TI-Nspire Widgetit ovat fysiikan, kemian ja matematiikan suomalaisiin erityistarpeisiin suunniteltuja lisäsovelluksia, jotka löytyvät myös Abittista. Työpajassa kuulet kehittäjältä uusimmista ominaisuuksista ja voit esittää toiveita tulevaan.

lukio

TI-Nspire & Ohjelmointi (Python), SchoolStore.fi
13:00 - 13:45

TI-Nspire sisältää valikkopohjaisen Python -ohjelmointiympäristön, joka tekee ohjelmoinnin harjoittelusta aloittelijoille helppoa. Työpajassa tutustutaan ohjelmointiin yksinkertaisten esimerkkien kautta.

lukio

Vernier LoggerPro & Datan analysointi, SchoolStore.fi
14:00 - 14:45

LoggerPro on monipuolinen ohjelmisto, jonka avulla voidaan ohjata mittauksia ja analysoida dataa. Tässä työpajassa keskitytään monipuoliseen datan analysoimiseen. Kouluttajana Henri Lommi, Martinlaakson lukio

lukio

Tietokoneavusteisia mittauksia fysiikkaan Vernier -mittausjärjestelmällä, SchoolStore.fi
15:00 - 15:45

Työpajassa käydään läpi eri fysiikan osa-alueisiin liittyviä mittauksia Vernierin langallisilla ja langattomilla antureilla. Työpaja soveltuu yläkoulun ja lukion opettajille. Kouluttajana Henri Lommi, Martinlaakson lukio

yläkoulu, lukio

Four Ferries, e-Oppi,
Tilastokeskus (Tyrsky)
Four Ferries, e-Oppi,
Tilastokeskus (Tyrsky)
Matematiikan osaamiskartoitus ja osaamisaukkojen paikkaaminen eMathStudiossa, Four Ferries Oy
10:00 - 10:45

Esittelemme tuloksia yläkouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa sekä ammattikorkeakouluissa tehdyistä osaamiskartoituksista. Opettajat ja oppilaat jakavat kokemuksiaan näistä. Tule mukaan kuuntelemaan ja kokeilemaan itse. 

Osaamiskartoituksessa jokaiselle oppilaalle piirtyy henkilökohtainen osaamiskartta, joka on kytketty harjoitusmateriaaliin. Tämän avulla sekä opettaja että oppilas molemmat näkevät miten oppilas kehittyy. Oikein kohdistettu opetus, tehtävät ja ymmärrys omasta edistymisestä ovat avain elinikäiseen rakkauteen – ei vain matematiikkaan – vaan oppimiseen.

Vetäjät: Henna Lillhonga, Petri Salmela ja Ida Rönnlund.

Tee itse osa osaamiskartoituksesta etukäteen, jolloin voit harjoitella kertausmateriaalin, matematiikan editorin ja matematiikan tarkistimen käyttöä työpajassa. Lisätietoa työpajasta: https://emathstudio.com/maolpäivät2022
 https://emathstudio.com/maolpäivät2022

LOUNAS JA NÄYTTELYIHIN TUTUSTUMISTA
11:00 - 11:45

Kunskapskartläggning i matematik och metoder i eMathStudio för att täppa till kunskapsluckorna, Four Ferries Oy
12:00 - 12:45

Vi presenterar resultat från kartläggningar gjorda i högstadier, gymnasier, yrkesskolor och yrkeshögskolor. Lärare och elever delar med sig av erfarenheter från dessa. Kom med och lyssna och pröva själv.

I kunskapskartläggningen ritas det åt varje elev ut en personlig kompetenskarta, som är kopplad till övningsmaterial. Med hjälp av denna, kan både läraren och eleven följa med hur eleven utvecklas. Rätt riktad undervisning, välanpassade uppgifter och medvetenhet om de egna framstegen är nyckeln till en livslång kärlek - inte enbart till matematik - utan till lärande.

Lärare: Henna Lillhonga och Ida Rönnlund.

Du kan testa att göra en del av kartläggningen själv på förhand. Då har du möjlighet att öva dig på att använda repetitionsmaterialet, matte-editorn och matematikgranskaren under workshopen. Mer info om workshopen: https://emathstudio.com/maoldagarna2022

LOUNAS JA NÄYTTELYIHIN TUTUSTUMISTA
13:00 - 13:45

Opi käyttämään tilastoja
14:00 - 14:45

Opi käyttämään tilastoja. Kerromme työpajassa tilastojen merkityksestä yhteiskunnassa ja miten voit hyödyntää tilastokilpailuja tilasto-opetuksessa. Esittelemme myös uuden palvelumme Opi tilastoista, joka on suunnattu oppilaitoksille. Tule kuulemaan ja keskustelemaan, esittelijänä toimii Reija Helenius, Tilastokeskus, kehittämispäällikkö, ISLP Director ja Jukka Hoffren, tutkimuspäällikkö, Tilastokesk

Experimental kits to physics, Praktikal and e-Oppi Oy
15:00 - 15:45

Praktikal is building a STEM learning ecosystem which includes experiment kits, teaching-learning sequences, student materials, software and supporting services.

We'll do a hands-on demonstration of the experimental kits in the workshop. You can learn more about us on https:/praktikal.ee/en. e-Oppi Oy will be a reseller of Praktikal services in Finland.

Is-Vet Oy, Edita (Karikko)
Is-Vet Oy, Edita (Karikko)
Uusiutuva energia ja sen tutkiminen kokeellisesti, Is-Vet Oy
10:00 - 10:45

Tutustutaan erilaisiin uusiutuvan energian muotoihin LeXsolar pakettien avulla. Valmis suomenkielinen oppikokonaisuus uusiutuvan energian opettamiseen. Pajan vetäjänä tuotepäällikkö Jani Korhonen

yläkoulu, lukio

Kokeellinen työskentely fysiikan opetuksessa, Is-Vet Oy
11:00 - 11:45

Isvetin välineet fysiikan monipuolisessa opetuksessa. Pajan vetäjänä FM Jyrki Leppäniemi

yläkoulu, lukio

LOUNAS JA NÄYTTELYIHIN TUTUSTUMISTA
12:00 - 12:45

Pascon mittausteknologia, Is-Vet Oy
13:00 - 13:45

Langatonta tiedonkeruuta ja analysointia Pascon mittausvälineistöllä. Pajan vetäjänä FM Jyrki Leppäniemi

yläkoulu, lukio

Opi käyttämään tilastoja, Tilastokeskus
14:00 - 14:45

Kerromme työpajassa tilastojen merkityksestä yhteiskunnassa ja miten voit hyödyntää tilastokilpailuja tilasto-opetuksessa. Esittelemme myös uuden palvelumme Opi tilastoista, joka on suunnattu oppilaitoksille.
Tule kuulemaan ja keskustelemaan, esittelijänä toimii Reija Helenius, Tilastokeskus, kehittämispäällikkö, ISLP Director ja Jukka Hoffren, tutkimuspäällikkö, Tilastokeskus

yläkoulu, ammattiopisto ja lukio

KE1–2-opintokokonaisuuden toteutus kokeellisten töiden avulla, Edita Publishing Oy
14:00 - 14:45

Lukion kemian pakollisten moduulien yhtenä keskeisenä tavoitteena on, että opiskelija osaa tutkia aineita ja niiden ominaisuuksia kokeellisesti. Editan Ioni-sarjan tekijät Tuula Sorjonen ja Marika Suovanen antavat vinkkejä kokeellisuuden toteuttamiseen ja arviointiin isossakin opetusryhmässä. Työpajassa toteutetaan yksi kokeellinen työ ja saat siihen liittyvän materiaalin mukaasi.

MFKA-Kustannus Oy (Saari)
MFKA-Kustannus Oy (Saari)
MAOL2-oppimisympäristö: Opettajilta opettajille, MFKA-Kustannus Oy
10:00 - 10:45

Tervetuloa tutustumaan MAOL2-oppimisympäristöön ja sen käyttöön opetuksessa. Työpajassa tutustumme oppimisympäristön toiminnallisuuksiin ja sisältöihin: miten luot oman kurssin, miten hyödynnät valmista sisältöä ja miten muokkaat niitä, miten tuotat omaa sisältöä sekä miten hyödynnät arviointityökaluja ja oppimisen seurantaa. Oppimisympäristö sopii perusopetuksen, lukion ja ammatillisen koulutuksen matemaattisten aineiden opetukseen. Riitta Salmenoja ja Jasmin Välimäki

LOUNAS JA NÄYTTELYIHIN TUTUSTUMISTA
11:00 - 11:45

LOUNAS JA NÄYTTELYIHIN TUTUSTUMISTA
12:00 - 12:45

MAOL2-oppimisympäristö: Opettajilta opettajille, MFKA-Kustannus Oy
14:00 - 14:45

Tervetuloa tutustumaan MAOL2-oppimisympäristöön ja sen käyttöön opetuksessa. Työpajassa tutustumme oppimisympäristön toiminnallisuuksiin ja sisältöihin: miten luot oman kurssin, miten hyödynnät valmista sisältöä ja miten muokkaat niitä, miten tuotat omaa sisältöä sekä miten hyödynnät arviointityökaluja ja oppimisen seurantaa. Oppimisympäristö sopii perusopetuksen, lukion ja ammatillisen koulutuksen matemaattisten aineiden opetukseen. Riitta Salmenoja ja Jasmin Välimäki

Taikatemppuja ja matematiikkaa, MFKA-Kustannus Oy
15:00 - 15:45

Taikuri Martti Sirén on tehnyt neljä kirjaa matemaattisista taikatempuista. Viimeisin Pakottavia taulukoija ja paradoksipapereita ilmestyi tänä syksynä. Työpajassa tutustutaan ja opitaan uusimman kirjan taikatemppuja. Opettaminenkin saa olla hauskaa!

Iltajuhla

Koulutuspäivät huipentuvat iltajuhlaan, joka järjestetään komeissa puitteissa Aalto-yliopiston Dipolissa, lähellä Haukilahden lukiota ja metroasemaa. Ilta alkaa klo 19 alkumaljoilla ja jatkuu ruokailun ja ohjelman parissa klo 23 asti. Illan juontaa Samuli Siltanen, Helsingin yliopiston matematiikan professori, joka on MAOL-Espoon kerhon jäsen ja tunnettu Samun tiedekanava -youtubekanavastaan.

Illalliskortti 50 euroa, hintaan sisältyvät alkuruuat, pääruoat ja jälkiruoka buffet-pöydästä, alkumalja ja kaksi kaatoa ruokajuomaa. Iltajuhlaan ilmoittaudutaan samalla lomakkeella kuin Koulutuspäiville.