Close menu

Tarjolla laaja kattaus ohjelmaa kaikkien eri kouluasteiden opettajille, niin matematiikan, fysiikan, kemian kuin tietotekniikankin opettajille. En del av program är på svenska. Koulutuspäivillä ja perjantain ekskursioilla ovat esillä erityisesti paikallinen kemianteollisuus ja alan uudet innovaatiot. Koulutuspäivien pääpuhujana on Oulun yliopiston kestävän kemian professori Ulla Lassi.

Lauantain ohjelma

4.9. Ohjelmaan lisätty: Valmis kyberturvallisuuden opetusmateriaali opettajalle vapaasti käytettäväksi klo 15-15.45.

Ohjelma ja sijainnit luokissa:

Kartta luokkien sijainneista (pdf)

 

Ohjelma työpajojen kuvauksineen

Huom, sijainnit eivät mene näiden linjojen mukaan, vaan ylläolevan taulukon mukaan. Ylläolevan taulukon saa saapuessa paperilla.

08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
Linja 1
Linja 1
Avajaiset
08:45 - 09:15

Avajaisten ohjelma:
Koulutuspäivien projektipäällikköErkko Saviaron tervetulotoivotus
MAOL ry:n puheenjohtaja Tarja Ylivuoren tervehdys
Vuoden matemaattisten aineiden opettajan palkitseminen

Avajaisluento: Kemian osaaminen vihreän siirtymän ja kiertotalouden veturina
09:15 - 10:00

Vihreä siirtymä ja kiertotalous edellyttävät kemian osaamista ja taitoa synnyttää tieteelliseen tutkimukseen perustuvia, uudenlaisia innovaatioita. Luennolla tarkastellaan Kestävän kemian tutkimusryhmän tutkimusinnovaatioita akkukemikaalien valmistuksen, kiertotalouden sekä vetyteknologian alueella, ja sitä miten tutkijoiden pitkäjänteinen työ uudistaa kemian alan yrityksiä ja edistää uuden liiketoiminnan syntyä.

Ulla Lassi, professori, Tekniikan tohtori, Oulun yliopisto/Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

kemia
yläkoulu, ammattiopisto, lukio

Kokkola Industrial Park teollisen kiertotalouden edelläkävijänä
10:15 - 11:00

Kokkolan Suurteollisuusalue (= Kokkola Industrial Park - KIP) on Pohjoismaiden suurin epäorgaanisen kemianteollisuuden ja metallienjalostusteollisuuden ekosysteemi ja malliesimerkki teollisesta kiertotaloudesta. Luennolla tutustutaan KIP-alueen kiertotalouteen yleisellä tasolla kemian näkökulmasta sekä käydään läpi kiertotalouden ratkaisuja. Kiertotalouden moninaiset synergiaedut luovat mielenkiintoiset edellytykset myös kemian ja biotalouden yhdistämisestä syntyville uusille teknologioille ja tuotteille.

Virve Heikkinen, ympäristöpäällikkö / FM, eMBA / KIP Service Oy

Kemia, monitieteinen lähestyminen aiheeseen
alakoulu, yläkoulu, ammattiopisto, lukio

Valoa kouluille Photonics Explorer Kitin kautta
11:15 - 12:00

Työpajassa käsitellään Photonics Explorer Kit (PEK) -nimistä valoaiheista fysiikan ilmiöiden opetuspakettia. Paketti koostuu kahdeksasta kokonaisuudesta, jotka sopivat erityisesti yläkouluun ja toiselle asteelle. Pakettiin voi tutustua täältä: https://prein.fi/tiedekasvatus/photonics-explorer-kit Sivustolta löytyy linkki, josta pääsee liittymään kampanjaan vastaanottaakseen lahjoitetun PEKin. Työpajassa tutustutaan paketin opetuskokonaisuuksiin ja testataan valmiita aktiviteetteja.

Työpaja on Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskuksen ja Fotoniikan lippulaiva PREINin yhteistyössä tehty.

FM Saana Kinnunen, matematiikan aineenopettaja ja luokanopettaja, LUMA-koordinaattori, Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus
yläkoulu, ammattikoulu, lukio
fysiikka

LOUNAS
12:00 - 13:00

Vedyn tuotannon innovaatio (Hycamite)
13:00 - 13:45

Hycamite tuottaa puhdasta vetyä ja teollisuuslaatuista kiinteää hiiltä pilkkomalla metaanikaasun molekyylejä omalla päästöttömällä teknologiallaan.

Vety: Teknologiamme vaatii vain 13% siitä energiasta, joka vaaditaan vedyn tuottamiseen elektrolyysillä

Hiili: Teollisuuslaatuinen kiinteä hiili sopii valmistusaineeksi esimerkiksi Li-io-akkuihin, komposiittimateriaaleihin ja sementin sekaan lisättäväksi.

Arto Ojuva, FT

kemia
lukio

Matematiikan ylioppilaskokeet
14:00 - 14:45

Esityksessä käsitellään viime aikojen matematiikan ylioppilaskokeita: miten ne ovat menneet, mitä on osattu hyvin ja mitä on osattu heikosti..

Anne-Maria Ernvall-Hytönen, apulaisprofessori, Helsingin yliopisto

Boliden Kokkolan Sinkkiakatemia – tervetuloa metallien kiehtovaan maailmaan!
15:00 - 15:45

Miten kemiallisia reaktioita hyödynnetään sinkin valmistuksessa, miten elektrolyysi toteutuu teollisessa mittakaavassa? Boliden Kokkolan tuottama Sinkkiakatemia on lukiolaisille suunnattu oppimisympäristö, jossa kemian tunneilta tuttuja asioita käsitellään modernin prosessiteollisuuden näkökulmasta.

Oppimisympäristö sisältää sinkin tuotantoprosessiin liittyviä käytännönläheisiä oppimistehtäviä. Sivustolta selviää esimerkiksi se, mihin sinkkitehtaalla käytetään salmiakkia!

Riina Luomansuu, Osaamisen kehittämispäällikkö, kemikaaliturvallisuusasiantuntija

kemia
lukio

Linja 2
Linja 2
Kokemuksia lumitutkimusprojektista
10:15 - 11:00

Kokkolan suomalaisessa lukiossa toteutettiin LUMI-tutkimusprojekti, jossa opiskelijat tutkivat lunta. Ryhmät keräsivät ja analysoivat luminäytteitä, selvittäen syvyyttä ja vesipitoisuutta sekä metallipitoisuuksia. Asiantuntijat avustivat tulosten tarkastelussa. Projektia tuki KIP Service Oy:n ympäristöpalvelut ja Keski-Pohjanmaan LUMA-keskus oli mukana suunnittelussa ja analysoinnissa. Haluamme esityksessämme käsitellä projektin sovellettavuutta eri kouluasteille ja yhteistyömahdollisuuksia.

Pentti Impiö, FM, Keski-Pohjanmaan LUMA-keskus/Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

matematiikka, fysiikka, kemia, ympäristöoppi
ala- ja yläkoulu, lukio

Hur salt är det att bada i Östersjön, Medelhavet, Atlanten eller Döda havet?
11:15 - 12:00

Salthalten i ett hav påverkas av olika faktorer. På de öppna haven skall salthalten vara relativt lika men i innanhav kan salthalten variera en hel del. I denhär workshopen kan du genom titrering i mikroskala bestämma salthalten på olika vattenprover. Ohjelma pidetään ruotsiksi, kysymyksiä voi esittää myös suomeksi.

Jana Holm, FT, Centria AMK

kemia, maantieto

yläkoulu, lukio

LOUNAS
12:00 - 13:00

Problemlösning med GeoGebra
13:00 - 13:45

GeoGebra som verktyg vid problemlösning och hur man kan kombinera det med andra matematiska verktyg.

Nikke Palmberg, FD, Lektor vid Vasa övningsskolas gymnasium

matematik, informationsteknik
högstadiet, gymnasium

ESERO Finland – STEM-taitoja ja avaruusaiheita yli oppiainerajojen (tvåspråkigt)
14:00 - 14:45

Toiminnallisessa työpajassa pääset tutustumaan ESERO Finlandin järjestämiin avaruusaiheisiin opettajankoulutuksiin, kilpailuihin, sekä oppimateriaaleihin, jotka soveltuvat erinomaisesti matemaattis-luonnontieteellisiin oppiaineisiin aina alakoulusta lukioon. Kaksikielinen työpaja.

ESERO Finland - Världsrymden föder STEM-färdigheter över ämnesgränserna.

I den praktiska workshopen får du bekanta dig med de rymdrelaterade lärarfortbildningarna och tävlingarna som anordnas av ESERO Finland. Därtill får du ta del av undervisningsmaterial som lämpar sig utmärkt i matematik och naturvetenskapliga ämnen för såväl grundskolan som för gymnasiet. En tvåspråkig workshop.

Heidi Kouki, pedagoginen suunnittelija, Tiedekeskus Heureka
Jan Holmgård, ESERO Finland Education officer, FY, MA opettaja Sursik Skola

alakoulu, yläkoulu, ammattiopisto, lukio
matematiikka, fysiikka, kemia, tietotekniikka

Luonnontieteiden (erityisesti kemian) opettaminen tiedevideoprojektien kautta
15:00 - 15:45

LUMA-tiedeluokka Kemianluokka Gadolinin työpajassa tutustutaan tapoihin opettaa luonnontieteitä ja kemiaa tiedevideoprojektien kautta. Työpajassa jaetaan käytännön vinkkejä suositun TikTok-tilin @kemianluokkagadolin takaa, ja esitetään konkreettisia keinoja projektien toteutukseen kouluarjessa. Työpajassa myös suunnitellaan ja toteutetaan lyhyt tiedevideo ryhmissä.

Noora Marttila, LuK, kemia

yläkoulu, ammattiopisto, lukio

Luonnontieteiden (erityisesti kemian) opettaminen tiedevideoprojektien kautta
15:00 - 15:45

LUMA-tiedeluokka Kemianluokka Gadolinin työpajassa tutustutaan tapoihin opettaa luonnontieteitä ja kemiaa tiedevideoprojektien kautta. Työpajassa jaetaan käytännön vinkkejä suositun TikTok-tilin @kemianluokkagadolin takaa, ja esitetään konkreettisia keinoja projektien toteutukseen kouluarjessa. Työpajassa myös suunnitellaan ja toteutetaan lyhyt tiedevideo ryhmissä.

Topias Ikävalko, FM, kemia

kemia
yläkoulu, ammattiopisto, lukio

Linja 3
Linja 3
Taulukkolaskenta - innostavasti pakopelinä opetuksessa ja ratkaisukeskeisesti kouluarkea automatisoivana apurina
10:15 - 11:00

Miten taulukkolaskennan perusteiden ja soveltamisen oppiminen voi jo itsessään olla pakopeli? Miten automaattisesti tarkastuvia tehtäviä tehdään taulukkolaskennalla? - ja kuinka edistymistä voidaan visualisoida automatisoidusti?
Miten taulukkolaskenta voi auttaa opiskelijaa löytämään vastausta kysymykseen "mitä alaa lähtisin opiskelemaan"?
Kuinka taulukkolaskennan soveltaminen helpottaa opettajan arviointirutiineja sekä visualisoi oppijoiden edistymistä?
Entä kuinka taulukkolaskenta helpottaa apulaisrehtorin työtä ja voimauttaa opettajat itse jakamaan peruskoulun välituntivalvontansa sekä lukion yo-kirjoitusvalvonnot, samalla apulaisrehtorin työaikaa merkittävästi vähentäen?

Niin, ja mitä hyötyä ylipäänsä on käyttää juuri taulukkolaskentaa? - ja mihin ratkaisuiden löytämisessä taulukkolaskenta voi olla oiva apuväline - myös matematiikan ulkopuolelle?

Esityksessä näet tuoreita ja luovia ratkaisuita klassisiin pulmiin matematiikassa kuin muussakin elämässä - taulukkolaskentaa hyödyntäen.
Esityksessä käytetään esimerkkinä Google Sheetsiä ja LibreOffice Calcia. Harjoitteet ovat sovellettavissa sekä peruskouluun että lukioon.
Esityksessä esitellään myös TEUVO-taulukkopohja automatisoivana ja joukkoistavana apuvälineenä välitunti- ja yo-valvontavuorojen jakamisen tekemiseen opettajia voimattavasti ja automatisointia hyödyntäen. TEUVO-taulukkopohja on sovellettavissa sekä peruskoulun välitunti- että lukion yo-kirjoitusvalvontavuorojen jakamistyökaluksi säästämään apulaisrehtorin työaikaa ja opettajien stressiä.

Ville Arvio, Matematiikan lehtori, IT-instituutti, JAMK

matematiikka, tietotekniikka, muu
lukio, yläkoulu

IoT-aiheinen Arduino-paja
11:15 - 12:00

Työpajassa tutustutaan Arduino-mikrokontrolleriympäristöön. Asennetaan Arduino IDE kehitysympäristö sekä tutustutaan ohjelmointiin. Lisäksi rakennamme Arduinolla sovelluksia erilaisia sensoreita käyttäen.

Jos mahdollista, tuo mukanasi oma tietokone, johon pystyy asentamaan Arduino IDE -ohjelman.

Ari Lamberg, tietotekniikan lehtori
tietotekniikka
yläkoulu, ammattiopisto, lukio

LOUNAS
12:00 - 13:00

Älykäs ympäristömittaus
13:00 - 13:45

Tilaisuudessa esitellään yliopistolla toteutettavia älykkäitä sensoriverkkopohjaisia ympäristömonitoroinnin tutkimustapauksia sekä teknologioiden, että sovellusalojen näkökulmasta. Osallistujia osallistetaan keskustelemaan siitä, miten älykkään ympäristömonitoroinnin ratkaisuja voisi koulumaailmassa hyödyntää. Tässä yhteydessä esitellään myös jo kehitteillä olevia koulumaailmaan soveltuvia älykkään ympäristömonitoroinnin ratkaisuja.

Mikko Myllymäki, FT, tutkimuskoordinaattori, Jyväskylän yliopisto

fysiikka, tietotekniikka, biologia/ympäristöoppi

alakoulu, yläkoulu, ammattiopisto, lukio

Ympäristökasvatus fysiikan ja kemian opetuksessa
14:00 - 14:45

Mitä on ympäristökasvatus? Miten se näkyy jo fysiikan ja kemian opetuksessasi? Mitä hyötyä ympäristökasvatuksesta on osana normaalia oppiaineen opetusta? Tule kuulemaan tästä ja saamaan samalla keinoja innostaa oppilaitasi fyken opiskeluun.

Pajan yhteydessä julkaistaan MAOL:n materiaalipankkiin tekemäni Ympäristökasvatussuunnitelma fysiikan ja kemian oppiaineisiin yläkoulun kontekstissa. Kuitenkin pajassa painopiste on fysiikan ja kemian opetuksessa ylipäätään, ei vain yläkoulussa.
Ripsa Heiskanen, Mafyke-opettaja ja Ympäristökasvattaja
fysiikka, kemia yläkoulu, ammattiopisto ja lukio

Linja 4
Linja 4
ChatGPT, matematiikan ylioppilas? TÄYNNÄ
10:15 - 11:00

Miten ChatGPT pärjää ylioppilaskokeissa? Minkälaisia virheitä vastauksissa esiintyy?

Ohjelman aikana esitellään tämän hetkistä tutkimustamme aiheeseen liittyen. Aineistoon sisältyvät sekä pitkän että lyhyen matematiikan ylioppilaskokeiden tehtäviä keväästä 2019 lähtien.

Heli Virtanen, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto

matematiikka
lukio

Koodataan kappaleita: OpenSCAD tutuksi
11:15 - 12:00

OpenSCAD on koodikieli jolla voi luoda kappaleita esimerkiksi 3d-tulostettaviksi tai edelleen muissa CAD ohjelmissa käsiteltäviksi. OpenSCAD on luonteva tapa lähestyä CADia ja lisäksi se luonnollisella tavalla avaa parametrisen mallinnuksen ja yleisesti ottaen CAD objektien maailmaa. Sen oppiminen on helppoa matemaattisesti ajattelevalle ihmiselle ja sen tehokkuus kappaleiden manipuloinnin työkaluna on huikea. Työpajaan osallistuvien kannattaa ladata ja asentaa itselleen OpenSCAD valmiiksi ennen työpajaa.

Erkko Saviaro, Kokkolan suomalainen yhteiskoulu

tietotekniikka
yläkoulu, lukio

LOUNAS
12:00 - 13:00

Yhtälönratkaisun historiaa
13:00 - 13:45

Esitys sisältää poimintoja yhtälön ratkaisun historiasta Babyloniasta 1800-luvulle. Keskeinen asia on kolmannen asteen yhtälön ratkaisu 1500-luvulla.

Ari Heimonen, FT, emeritus Oulun normaalikoulun lehtori

matematiikka
lukio

Tuumasta toimeen! - konkreettinen ja toiminnallinen matematiikan opetus
14:00 - 15:45

Miten tukea ja edistää oppilaiden intoa ymmärtää matematiikkaa? Työpajamme pureutuu tähän kysymykseen tarjoten tutkimusperustaista tietoa ja käytännön vinkkejä konkretialähtöisistä oppimista tehostavista ja toimintaan aktivoivista harjoituksista matematiikan oppitunneilla. Työpajan sisällöt ovat suunnattu matematiikan perusopetukseen, mutta teoria on sovellettavissa myös muille asteille. Työpajan järjestää Helsingin yliopisto / LUMA-keskus Suomi -verkoston LUMATIKKA+ -hanke.

Alisa Uusi-Kilponen, KM, matematiikan aineenopettaja ja luokanopettaja; projektisuunnittellija, Helsingin yliopisto
Eveliina Hietakymi, FM, matematiikan aineenopettaja; projektisuunnittelija, Helsingin yliopisto
matematiikka
Työpajan kesto 105 minuuttia
yläkoulu

Linja 5
Linja 5
Matematiikan opetuksen työkaluja etäopetukseen
10:15 - 11:00

Maailma on muuttunut opetuksen kannalta viime vuosina paljon.

Millaiselta matematiikan opetus näyttäytyy tällä hetkellä korkeakouluissa? Millaisilla välineillä opetusta hoidetaan paikan päällä ja etänä? Miten opetuksessa otetaan tulevaisuudessa huomioon opiskelijan yksilölliset tarpeet opintojakson suorittamisessa?

Centrialla on kehitetty etäopetukseen liittyviä menetelmiä jo pitkän ajan saatossa. Ensi syksystä lähtien starttaa Hyflex-opintojaksoja, jotka mahdollistavat opiskelun samaan aikaan lähi- ja etäopetuksena sekä asynkronisesti.

Santtu Pienimäki, FM, Matemaattisten aineiden opettaja Centria ammattikorkeakoulu
Toni Saarenpää, FM matematiikan, fysiikan ja kemian aineenopettaja Centria

matematiikka, fysiikka, kemia
yläkoulu, ammattiopisto, lukio, korkeakoulu

Pakopelin laatiminen yläkoulussa TÄYNNÄ
11:15 - 12:00

Työpaja tarjoaa mahdollisuuden tutustua pakopelien maailmaan. Työpajassa opitaan, miten omaan kurssiin liittyvän pakopelin voi suunnitella ja toteuttaa. Käymme läpi sen luomisessa tarvittavia sovelluksia ja jos aika riittää, harjoittelemme yhteisen pakopelin tekemistä.

Sallamari Aalto, matemaattisten aineiden lehtori Hakalahden koulu
Heli Mikkonen, FL, Hakalahden koulu & Otavian verkkolukio

matematiikka, fysiikka, kemia
yläkoulu

LOUNAS
12:00 - 13:00

Matemaattinen lukutaidottomuus ja sen seuraukset
13:00 - 13:45

TOMA-hankkeessa luodaan oppimisen arvioinnin ja harjoitteiden kokonaisuus matematiikassa heikosti suoriutuvien ja heikon oppimismotivaation omaavien 14-18 -vuotiaiden opiskelijoiden arjen, kouluttautumisen ja työelämän ja sosiaalisen osallistumisen vaatimien matemaattisten taitojen varmistamiseksi kaikille. Numerotaitoisuus antaa nuorelle välineet ymmärtää ja käsitellä maailmaa monipuolisemmin ja itsenäisemmin, mikä auttaa heitä selviytymään erilaisissa tilanteissa ja haasteissa.

Juhani Kolu, Turun Yliopisto
Arto Kortelainen, Turun yliopisto
Virpi Mikkonen, TOMA-hankekoordinaattori, MAOL ry

Tekoälyn taikaa
14:00 - 14:45

Ensin tekoäly alkoi ymmärtää kuvia ja sen jälkeen luoda niitä pyynnöstä. Nyt vuorossa on teksti: ChatGPT kirjoittaa ja kääntää niin taitavasti, että se täytyy ottaa koulutuksessakin huomioon. Esitelmässä annetaan esimerkkejä tekoälyn hämmästyttävästä voimasta ja kurkataan konepellin alle: matematiikallahan se koneoppiminenkin tehdään. Nuo matemaattiset yksityiskohdat paljastavat tekoälyn rajat ja sen, miksi AI välillä mokaa hommansa.

Samuli Siltanen, professori, Helsingin yliopisto

matematiikka, tietotekniikka
yläkoulu, ammattiopisto, lukio

Ohjelmoinnin opetus lukiossa -työpaja
15:00 - 15:45

Ohjelmointia on lukion opetussuunnitelmassa vain pitkän matematiikan valinnaisessa moduulissa 11, mutta moni koulu opettaa paljon muutakin. Kenttä on tällä hetkellä hajanainen ja samaa pyörää keksitään monessa paikassa yhtä aikaa. Miten voisimme olla toisillemme avuksi? Tervetuloa keskustelemaan ja kuulemaan muiden vinkit!

Ville Tilvis, FM, Helsingin matematiikkalukio

matematiikka, tietotekniikka
lukio

Linja 6
Linja 6
Kosmetiikan raaka-aineita koivusta
11:15 - 12:00

Kokkolalainen Innomost oy esittelee, miten ja minkälaisia raaka-aineita voi valmistaa koivunkuoresta kosmetiikkateollisuudelle.

kemia
kaikki kouluasteet

LOUNAS
12:00 - 13:00

Tutustu laboratoriotiloihin
13:00 - 14:45

Tervetuloa tutustumaan Kokkolan suomalaisen lukion vastaremontoituihin laboratorioluokkiin.

Walk-in, tule käymään muun ohjelman lomassa kun sinulle sopii.

Fysiikan demoshow - Kauneimmat korkeajännitedemot TÄYNNÄ
15:00 - 15:45

Esitellään muutamia esteettisiä, vaikuttavia ja historiallisesti merkittäviä demoja joilla on yhteys korkeisiin jännitteisiin ja niihin liittyviin kauniisiin ilmiöihin. Tutuksi tulevat VanDeGraaff, influenssikone ja kipinäinduktori sekä yleisimmät Crooksin ja Thomsonin kokeet elektroniputkia unohtamatta. Kiinnostuneet osallistumista harkitsevat opettajat voivat myös etukäteen esittää mielenkiinnon mukaan ehdotuksia tämän aihepiirin demoiksi.

Erkko Saviaro, Kokkolan suomalainen lukio

MFKA, Is-Vet
MFKA, Is-Vet
MAOL^2-oppimisympäristö: Opettajilta opettajille, MFKA-Kustannus Oy
10:15 - 11:00

Tervetuloa tutustumaan MAOL2-oppimisympäristöön ja sen käyttöön opetuksessa. Työpajassa tutustumme oppimisympäristön toiminnallisuuksiin ja sisältöihin. Pääset näkemään työpajassa, kuinka oppimisympäristö tukee opetustasi alkukartoituksista päättöarviointiin. Oppimisympäristö sopii perusopetuksen, lukion ja ammatillisen koulutuksen matemaattisten aineiden opetukseen. Riitta Salmenoja ja Inkeri Tuomela

Lämpöilmiöiden demonstraatioita perusopetukseen ja lukioon, Is-Vet Oy
11:15 - 12:00

Lämpöilmiöiden demonstraatioita perusopetukseen ja lukioon
Jyrki Leppäniemi, FM, Nurmijärven lukio IS-Vet Oy

yläkoulu, ammattiopisto, lukio

LOUNAS
12:00 - 13:00

Uusiutuvien energiamuotojen kokeellinen opetus ja tutkiminen, Is-Vet Oy
13:00 - 13:45

Uusiutuvien energiamuotojen kokeellinen opetus ja tutkiminen
Jani Korhonen, tuotepäällikkö
yläkoulu, ammattiopisto, lukio

MAOL^2-oppimisympäristö: Opettajilta opettajille, MFKA-Kustannus Oy
14:00 - 14:45

Tervetuloa tutustumaan MAOL2-oppimisympäristöön ja sen käyttöön opetuksessa. Työpajassa tutustumme oppimisympäristön toiminnallisuuksiin ja sisältöihin. Pääset näkemään työpajassa, kuinka oppimisympäristö tukee opetustasi alkukartoituksista päättöarviointiin. Oppimisympäristö sopii perusopetuksen, lukion ja ammatillisen koulutuksen matemaattisten aineiden opetukseen. Riitta Salmenoja ja Inkeri Tuomela

Valmis kyberturvallisuuden opetusmateriaali opettajalle vapaasti käytettäväksi, STEK ry
15:00 - 15:45

Työpajassa esitellään valmis kyberturvallisuuden opetusmateriaali opettajalle vapaasti käytettäväksi.

lukio
Kkaikki oppiaineet

Four Ferries, SchoolStore
Four Ferries, SchoolStore
Kunskapskartläggning i matematik och metoder i eMathStudio för att täppa till kunskapsluckorna, Four Ferries Oy
10:15 - 11:00

Kunskapskartläggning i matematik och metoder i eMathStudio för att täppa till kunskapsluckorna Vi presenterar resultat från kartläggningar gjorda i högstadier, gymnasier, yrkesskolor och yrkeshögskolor. Lärare och elever delar med sig av erfarenheter från dessa. Kom med och lyssna och pröva själv.

I kunskapskartläggningen ritas det åt varje elev ut en personlig kompetenskarta, som är kopplad till övningsmaterial. Med hjälp av denna, kan både läraren och eleven följa med hur eleven utvecklas. Rätt riktad undervisning, välanpassade uppgifter och medvetenhet om de egna framstegen är nyckeln till en livslång kärlek - inte enbart till matematik - utan till lärande. Lärare: Ida Rönnlund.

Du kan testa att göra en del av kartläggningen själv på förhand. Då har du möjlighet att öva dig på att använda repetitionsmaterialet, matte-editorn och matematikgranskaren under workshopen.

Mer info om workshopen: https://emathstudio.com/maoldagarna2023
matematik
högstadium, yrkeskola, yrkehögskola, gymnasium

TI-Nspire CAS -ohjelmisto (MAA/MAB), SchoolStore Team Oy
11:15 - 12:00

Esimerkkejä matematiikan YO-kokeista CAS-laskentaa, Python-ohjelmointia ja Widgettejä hyödyntäen. Olli Karkkulainen / SchoolStore.fi

matematiikka
yläkoulu, ammattiopisto, lukio

LOUNAS
12:00 - 13:00

Matematiikan osaamiskartoitus ja osaamisaukkojen paikkaaminen eMathStudiossa, Four Ferries Oy
13:00 - 13:45

Esittelemme tuloksia yläkouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa sekä ammattikorkeakouluissa tehdyistä osaamiskartoituksista. Opettajat ja oppilaat jakavat kokemuksiaan näistä. Tule mukaan kuuntelemaan ja kokeilemaan itse.

Osaamiskartoituksessa jokaiselle oppilaalle piirtyy henkilökohtainen osaamiskartta, joka on kytketty harjoitusmateriaaliin. Tämän avulla sekä opettaja että oppilas molemmat näkevät miten oppilas kehittyy. Oikein kohdistettu opetus, tehtävät ja ymmärrys omasta edistymisestä ovat avain elinikäiseen rakkauteen – ei vain matematiikkaan – vaan oppimiseen.

Vetäjä: Niina Ahola

Tee itse osa osaamiskartoituksesta etukäteen, jolloin voit harjoitella kertausmateriaalin, matematiikan editorin ja matematiikan tarkistimen käyttöä työpajassa. Lisätietoa työpajasta: https://emathstudio.com/maolpäivät2023

matematiikka
yläkoulu, ammattiopisto, lukio

Vernier -mittausjärjestelmät, SchoolStore Team Oy
14:00 - 14:45

Vernierin monipuolisen ja helppokäyttöisen mittausteknologian lisäksi pajassa tutustutaan mm. lämpökameran hyödyntämiseen opetuksessa. YK/Lukio Markku Parkkonen / SchoolStore.fi

fysiikka, kemia
yläkoulu, ammattiopisto, lukio

TI-Nspire CAS -ohjelmisto (FY/KE), SchoolStore Team Oy
15:00 - 15:45

Esimerkkejä fysiikan ja kemian YO-tehtävien ratkaisemisesta muistiinpanot -sovellusta, piirto Widgettejä ja Dataquestia hyödyntäen? Olli Karkkulainen / SchoolStore.fi

fysiikka, kemia
yläkoulu, ammattiopisto, lukio

Studeo, Otava
Studeo, Otava
Studeon kertausoppimateriaalit abeille!
10:15 - 11:00

Kertaa matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa joustavasti ja tehokkaasti materiaaleilla, jotka tukevat oppimista, ymmärtämistä ja tavoitteiden asettamista! Kertausmateriaaleissa muodostetaan kokonaisuuksia peruskäsitteistä, -tiedoista ja taidoista, kehitetään ongelmanratkaisu- ja sovellustaitoja ja syvennetään ymmärtämistä. Studeon alustalla on helppo asettaa tavoitteita, seurata edistymistä ja tunnistaa omat vahvuudet ja kehityskohteet. Interaktiivinen oppimisympäristö mahdollistaa jatkuvan vuorovaikutuksen. Tule kuulemaan, miten kertausmateriaali innostaa opiskelemaan ja valmistautumaan kirjoituksiin myös opintojakson ulkopuolella.
- fysiikka, kemia, matematiikka
- lukio

Matematiikkaa ja ohjelmointia – räätälöi yläkoulun oppimateriaali opetukseesi sopivaksi! Studeo Oy
11:15 - 12:00

Kehitä matematiikan ja ohjelmoinnin opetusta hauskalla ja mielekkäällä tavalla! Studeon työpajassa opit mukauttamaan oppimateriaalin opetusryhmällesi ja koulusi opetussuunnitelmaan sopivaksi. Opit myös hyödyntämään koodaustehtäviä matematiikan opetuksessa. Automaattisesti tarkistuvat tehtävät tekevät oppimisesta hauskaa ja palautteesta nopeaa – ne myös helpottavat opettajan työtä. Inspiroivaan työpajaan osallistumalla saat ideoita ja konkreettisia työkaluja, joilla teet opetuksesta innostavaa ja itsesi näköistä.

matematiikka
yläkoulu

LOUNAS
12:00 - 13:00

Vinkkejä ja parhaita käytäntöjä digioppimateriaalien hyödyntämiseen, Studeo Oy
13:00 - 13:45

Digitaalisten oppimateriaalien käyttö on yleistynyt parin viimeisen vuoden aikana sekä lukiossa että peruskoulussa. Digitaaliset oppimateriaalit sisältävät esimerkiksi vuorovaikutteisia sovelmia, itsestään tarkistuvia tehtäviä sekä mahdollisuuden palautteen antamiseen ja tehtävien anonyymiin vertaisarviointiin. Monipuolisista työkaluista ja ominaisuuksista huolimatta opettaja säilyttää pedagogisen vapautensa ja käyttää sähköisiä oppimateriaaleja ja niiden ominaisuuksia parhaaksi katsomallaan tavalla.

Toimivat digioppimateriaalit ovat erinomainen väline opettajan työn ja opiskelijan oppimisen tueksi. Tule kuulemaan ja keskustelemaan, mitä hyötyjä ja mahdollisia haasteita opiskelun digitalisoitumisen myötä on tullut. Jaetaan toisillemme hyväksi koetut käytänteet ja viimeisimmät vinkit digioppimateriaalien hyödyntämisestä. Inspiroivassa työpajassa saat konkreettisia työkaluja ja uusia näkökulmia opetukseesi.
matematiikka
yläkoulu, lukio

Miten hyödyntää GeoGebraa yläkoulun avaruusgeometriassa?, Otava
14:00 - 14:45

Otavan Ääretön-sarjan oppikirjailijat antavat vinkkejä, miten GeoGebraa voidaan hyödyntää avaruusgeometrian opiskelussa yläkoulutasoisesti.

Työpajassa käydään läpi lyhyesti myös muita yläkoulun matematiikan sisältöjä GeoGebran hyödyntämisen näkökulmasta.

Perjantain ekskursiot

Ekskursiot sisältyvät Koulutuspäivien osallistumismaksuun, ja paikka ekskursiolle varataan koulutuspäiväilmoittautumisen yhteydessä.

Ekskursio 1: Vesijettejä ja veneitä – korkean teknologian osaamista maailmalle (Täynnä!)

klo 13.00–16.00

Ekskursiolla pääset tutustumaan vesijettien ja ammattilaiskäyttöön suunniteltujen veneiden valmistukseen Kongsberg Maritimella ja Kewatec Shipyardsilla.

Kongsberg Maritime on maailmanlaajuinen teknologiayritys joka tarjoaa teknologiaa, laitteita ja palveluita, joita tarvitaan merellä toimimiseen kestävällä tavalla. Yrityksen valmistamia ratkaisuja toimitetaan muun muassa edistyneille offshore- ja tutkimusaluksille, rahti- ja matkustaja-aluksille sekä pelastus- ja partioaluksille. Tekniikka kehittyy nopeasti ja sisältää kauko-ohjattavia ja autonomisia toimintoja sekä tuotteita ja järjestelmiä, jotka mahdollistavat vähäpäästöisen ja päästöttömän merellä liikkumisen.

Kewatec on koko historiansa ajan suunnitellut ja toimittanut satoja alumiinialuksia maailmanlaajuiselle asiakaskunnalleen. Kewatecin missiona on toimittaa korkealaatuisia ammattiveneitä, jotka vastaavat asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita. Kewatec on noussut yhdeksi maailman johtavista alumiinisten ammattiveneiden valmistajista. Yrityksen laaja venevalikoima palvelee erilaisia aloja, kuten puolustusta, siviiliturvallisuutta ja infrastruktuuria. Veneitä voidaan helposti räätälöidä vastaamaan asiakkaiden erityistarpeita. Kewatec on ylpeä voidessaan palvella monipuolista asiakaskuntaa, mukaan lukien julkiset viranomaiset ja yritykset, jotka tarvitsevat luotettavia ammattiveneitä.

Bussikuljetus rautatieasemalta ja torilta.

Ekskursio 2: Kokkolan suurteollisuusalue – KIP

klo 14.15–17.00

Ekskursiolla saat esittelyn Kokkolan suuteollisuusalueesta ja siellä toteutettavasta kiertotaloussysteemistä. Esittelyn lopuksi järjestämme opastetun kiertoajelun tehdasalueella ja satamassa.

Kokkola Industrial Park (KIP) on Pohjois-Euroopan suurin epäorgaanisen kemianteollisuuden ekosysteemi, jossa toimii useita kemian- ja metallienjalostusteollisuuden huippuyrityksiä. Alueelle on sijoittunut 19 tuotantolaitosta sekä noin 60 palveluyritystä. Yritykset työllistävät suoraan 2 300 henkilöä.

Bussikuljetus rautatieasemalta ja torilta.

Iltajuhla

Ohjelma huipentuu lauantaina iltajuhlaan klo 19-23. Tervetuloa viihtymään hyvän ruuan ja musiikin äärelle Kokkolan kaupungintalolle Neristanin kupeeseen. Illan pimetessä kaupunginsalmen valot luovat tunnelmaa. Tarjolla on kolmen ruokalajin illallinen. Illallisen lomassa pääsemme tutustumaan Kokkolan historiaan ja nauttimaan paikallisesta jazz-musiikista. Illallisen jälkeen on mahdollisuus vapaamuotoiseen illanviettoon Kokkolan yössä – lyhyen kävelymatkan päässä. Illalliskortin hinta on 50 euroa.