Close menu

Yritystyöpajat:

 

 • e-Oppi Oy
 • Edita Publishing Oy
 • Four Ferries Oy
 • IS-VET Oy
 • KK Valmennuskeskus Oy
 • Kustannusosakeyhtiö Otava
 • MAFY Oy
 • MFKA-Kustannus Oy
 • Sanoma Pro Oy
 • SchoolStore.fi
 • Studeo Oy

 

Näyttelyosastot:

 • IS-VET OY
 •  MAFY OY
 • MFKA-KUSTANNUS OY
 • OTAVA OPPIMISEN PALVELUT
 • SANOMA PRO
 • STUDEO OY
 • TEVELLA OY